Weer Gemeente vergadering over het Katwijkerlaantracé

De Gemeente heeft op dinsdag, 17 mei 2016 alweer een vergadering met de gemeenteraad om 20:10 uur in de Raadzaal.
Dan gaan ze spreken over de randvoorwaarden via beeld- en oordeelvormend overleg betreffende de deelgebieden A, B en C.
De agenda met bijlagen staan op de site van de gemeente Zoetermeer.

De Gemeente heeft het contract met de bouwer Dura/Vermeer vorig jaar opgezegd maar ze gaat gewoon weer verder met Dura!
Dus de Gemeente vindt het niet nodig om de andere bouwers in de gelegenheid te stellen de gelegenheid te geven om een nieuw voorstel/offerte in te dienen.

Waarom doet de Gemeente niet nog een stap terug het dient een nieuw bestemmingsplan in voor het Katwijkerlaantracé?
De omwonenden hebben voldoende aangewgeven het niet eens te zijn met het huidige plan met al die varianten.

Advies aan de Gemeente: Blaas het huidige plan af en begin opnieuw met een schoon plan!
De ruimte is veel te krap voor al die geplande woningen.Laat de bewoners van Rokkeveen-centrum nog wat groen om de nodige zuurstof binnen te krijgen.
Laat de ruimte over om onze kinderen te laten spelen nu het nog kan.