Reactie van de Groep Zenobia aan de CDA fractie

Aan de CDA-fractie gemeenteraad Zoetermeer, t.a.v. de heer Rob Wessels

Beste Rob,

Hoe goed ook bedoeld vinden wij dat zo’n enquête geen recht doet aan de beginselen van de Groep Zenobia. Ons uitgangspunt is altijd geweest een ontwerp dat rekening houdt met de leefbaarheid van het gebied B zowel voor de huidige bewoners als voor de toekomstige bewoners. Door nu weer uit te gaan van het oorspronkelijke ontwerp en de daarop gebaseerde varianten verandert dat nog steeds niets aan de massaliteit, de hoogte en de zichtlijn van de gebouwen en de hoeveelheid nieuwe bewoners ten opzichte van de huidige hoeveelheid bewoners.

Daarnaast zou deze enquête in gebied B geen goed beeld opleveren omdat het aantal mensen dat langs de Zenobiagang woont en qua wonen en slapen afhankelijk is van deze straat duidelijk in de minderheid is ten opzichte van het aantal in de hoogbouw.

Wij denken nog steeds dat een geheel nieuw plan waarbij bovengenoemde kwaliteiten worden meegenomen tot een meer leefbare omgeving zullen leiden en derhalve ook kan rekenen op een breder draagvlak bij de bevolking.

Groep Zenobia

18 januari 2016