inloopbijeenkomst Milenagang

In ons Streekblad van 17 nov 2016 staat een berichtje over een inloopbijeenkomst zorgwoningen Rokkeveen op woensdag 30 november 2016 in de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 79, tijd: tussen 18:30 en 20:30.

 

Over het plan voor een zorggebouw met 48 zorgwoningen aan de Milenagang wordt er een Informatieavond gehouden. Dan Is het schetsontwerp te bekijken dat ontwikkelaar De Goede Woning (DGW) en zorgaanbieder WeiThuis (Fund is) als huurder van het gebouw hebben qemaakt, Het gebouw is bedoeld voor dementerende ouderen, die  niet meer zelfstandig kunnen wonen. De oplevering is gepland voor eind 2018, begin 2019. Op de avond laat de gemeente de uitwerking van het groen en de parkeerplaatsen
zien en kunnen omwonenden ideeën geven voor het groene middenterrein.De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld om omwonenden op de hoogte te houden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen.
Het plan Milena is onderdeel van het voornemen voor de realisatie van een woonzorgzone en levensloopbestendige woningen in Rokkeveén (Katwijkerlaantracé).
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/katwijkerlaantrace

Zie inloop_milena voor het downloaden van het bericht.