Aanvraag van Gemeente voor Milenagang

In streekblad van 2 febr. 2017 staat een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Groenstroken tussen de Nathaliegang en de Milenagang, handelend in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruik van groenstroken als parkeerplaats, volgens het huidige bestemmingsplan volgens Wet Ruimtelijke Ordening artikel3.6 lid 1,c.

Omwonenden en anderen kunnen hierop reageren. Zie Streekblad: