In het AD staat recent een artikel over de te bouwen zorggebouw voor dementen.

 

Fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit: ‘Nieuwbouw dementerenden ongeschikt’

Zoetermeer Vooruit vindt de bouwkundige invulling van een gepland gebouw voor dementerende mensen aan het Katwijkerlaantracé nog niet ideaal. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het aan het college van b en w heeft gesteld.

Fractievoorzitter Juliëtte Meurs-Troch juicht de bouw toe, maar vraagt zich wel af of het gebouw zoals het nu beoogd is geschikt is voor dementerende mensen. Het plan gaat nu uit van een lange gang met smalle kamers aan weerszijden. Daar kunnen dementerende mensen van in de war raken, stelt ze. Ze wil ook dat het complex een aantal meerpersoonskamers krijgt, voor partners die bij hun dementerende geliefden willen wonen.

Meurs-Troch hoopt dat het college met de architect en de zorgaanbieder terug naar de tekentafel gaan om het plan te herzien.

Einde krantbericht.

De foto die is toegevoegd in het AD  is niet van het gebied bij de Zenobiagang, plek B, maar plek A, het Agaath-gebied. Jammer, dat geeft verwarring.

 

Hieronder volgt een tekening van de Zenobiagang, plek B van het Katwijkerlaantracé.

Verder ligt de bouw van plek C, Jessicagang al een tijdje stil.

Is er iemand die weet waarom?

Wel heeft de gemeente een brief aan omwonenden van de Zenobiagang gestuurd waarin een aanvraag voor een groot aantal bomen om te worden gekapt of om te verplaatsen naar een andere plaats. Kan dit niet minder en gekeken worden of een aantal kan blijven staan? Zie tekening:

Het is wel erg vroeg omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over het te bouwen dementenzorggebouw. Dat kan nog jaren duren.

 

Gemeente gaat door met Zenobia-gebied

Voortgang bouwvoorbereiding Zenobia-gebied.
Nog steeds wil de Gemeente een zorggebouw voor 64 bewoners terwijl het bestemmingplan maximaal 36 toestaat! Wij als inwoners van Zoetermeer willen toch demente medemensen een kwalitatief bestaan geven. Kan dat in de cellen die nu zijn geprojecteerd?
Zie:
Ztm-20180411

Brief van de gemeente over voortgang deelgebied Milena

Bericht van de gemeente Zoetermeer dd. 1 febr. 2017 over de voortgang deelgebied Milena(gang).

Hierin staat dat de gemeente het parkeren aan de zijde van de Nathaliegang heeft uitgewerkt en de hiervoor benodigde vergunningen (meervoud!) heeft aangevraagd. Zie vorig bericht op deze site. Daar staat dat één vergunning wordt aangevraagd, welke nog meer?

Zie de 20170201Ztm voor de brief

Aanvraag van Gemeente voor Milenagang

In streekblad van 2 febr. 2017 staat een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Groenstroken tussen de Nathaliegang en de Milenagang, handelend in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruik van groenstroken als parkeerplaats, volgens het huidige bestemmingsplan volgens Wet Ruimtelijke Ordening artikel3.6 lid 1,c.

Omwonenden en anderen kunnen hierop reageren. Zie Streekblad:

inloopbijeenkomst Milenagang

In ons Streekblad van 17 nov 2016 staat een berichtje over een inloopbijeenkomst zorgwoningen Rokkeveen op woensdag 30 november 2016 in de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 79, tijd: tussen 18:30 en 20:30.

 

Over het plan voor een zorggebouw met 48 zorgwoningen aan de Milenagang wordt er een Informatieavond gehouden. Dan Is het schetsontwerp te bekijken dat ontwikkelaar De Goede Woning (DGW) en zorgaanbieder WeiThuis (Fund is) als huurder van het gebouw hebben qemaakt, Het gebouw is bedoeld voor dementerende ouderen, die  niet meer zelfstandig kunnen wonen. De oplevering is gepland voor eind 2018, begin 2019. Op de avond laat de gemeente de uitwerking van het groen en de parkeerplaatsen
zien en kunnen omwonenden ideeën geven voor het groene middenterrein.De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld om omwonenden op de hoogte te houden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen.
Het plan Milena is onderdeel van het voornemen voor de realisatie van een woonzorgzone en levensloopbestendige woningen in Rokkeveén (Katwijkerlaantracé).
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/katwijkerlaantrace

Zie inloop_milena voor het downloaden van het bericht.