Brief van de gemeente over voortgang deelgebied Milena

Bericht van de gemeente Zoetermeer dd. 1 febr. 2017 over de voortgang deelgebied Milena(gang).

Hierin staat dat de gemeente het parkeren aan de zijde van de Nathaliegang heeft uitgewerkt en de hiervoor benodigde vergunningen (meervoud!) heeft aangevraagd. Zie vorig bericht op deze site. Daar staat dat één vergunning wordt aangevraagd, welke nog meer?

Zie de 20170201Ztm voor de brief

Aanvraag van Gemeente voor Milenagang

In streekblad van 2 febr. 2017 staat een ingediende aanvraag voor een omgevingsvergunning Groenstroken tussen de Nathaliegang en de Milenagang, handelend in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het gebruik van groenstroken als parkeerplaats, volgens het huidige bestemmingsplan volgens Wet Ruimtelijke Ordening artikel3.6 lid 1,c.

Omwonenden en anderen kunnen hierop reageren. Zie Streekblad:

inloopbijeenkomst Milenagang

In ons Streekblad van 17 nov 2016 staat een berichtje over een inloopbijeenkomst zorgwoningen Rokkeveen op woensdag 30 november 2016 in de wijkpost Rokkeveen, Nathaliegang 79, tijd: tussen 18:30 en 20:30.

 

Over het plan voor een zorggebouw met 48 zorgwoningen aan de Milenagang wordt er een Informatieavond gehouden. Dan Is het schetsontwerp te bekijken dat ontwikkelaar De Goede Woning (DGW) en zorgaanbieder WeiThuis (Fund is) als huurder van het gebouw hebben qemaakt, Het gebouw is bedoeld voor dementerende ouderen, die  niet meer zelfstandig kunnen wonen. De oplevering is gepland voor eind 2018, begin 2019. Op de avond laat de gemeente de uitwerking van het groen en de parkeerplaatsen
zien en kunnen omwonenden ideeën geven voor het groene middenterrein.De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld om omwonenden op de hoogte te houden, maar ook andere geïnteresseerden zijn welkom om binnen te lopen.
Het plan Milena is onderdeel van het voornemen voor de realisatie van een woonzorgzone en levensloopbestendige woningen in Rokkeveén (Katwijkerlaantracé).
Meer informatie vindt u op www.zoetermeer.nl/katwijkerlaantrace

Zie inloop_milena voor het downloaden van het bericht.

 

opnieuw bief van de gemeente

De Gemeente Zoetermeer heeft aan de bewoners van de Zenobiagang op 17 november 2016 weer een brief gestuurd met onderwerp: Stand van zaken Katwijkerlaantracé,  deelgebied Zenobia.

Daarin wordt een toelichting gegeven hoe variant E gerealiseerd moet worden.

Zie de link hieronder voor de brief.

kwtc_20160919_ztmr

Bericht van de Gemeente

De Gemeente Zoetermeer heeft aan de bewoners van de Zenobiagang op 19 september 2016 een brief gestuurd met onderwerp: ontwikkeling en realisatie deelgebied Zenobia. Daarin wordt een toelichting gegeven hoe variant E gerealiseerd moet worden.

Zie de link hieronder voor de brief.

kwtc_20160919_ztm

Wordt vervolgd.

Weer Gemeente vergadering over het Katwijkerlaantracé

De Gemeente heeft op dinsdag, 17 mei 2016 alweer een vergadering met de gemeenteraad om 20:10 uur in de Raadzaal.
Dan gaan ze spreken over de randvoorwaarden via beeld- en oordeelvormend overleg betreffende de deelgebieden A, B en C.
De agenda met bijlagen staan op de site van de gemeente Zoetermeer.

De Gemeente heeft het contract met de bouwer Dura/Vermeer vorig jaar opgezegd maar ze gaat gewoon weer verder met Dura!
Dus de Gemeente vindt het niet nodig om de andere bouwers in de gelegenheid te stellen de gelegenheid te geven om een nieuw voorstel/offerte in te dienen.

Waarom doet de Gemeente niet nog een stap terug het dient een nieuw bestemmingsplan in voor het Katwijkerlaantracé?
De omwonenden hebben voldoende aangewgeven het niet eens te zijn met het huidige plan met al die varianten.

Advies aan de Gemeente: Blaas het huidige plan af en begin opnieuw met een schoon plan!
De ruimte is veel te krap voor al die geplande woningen.Laat de bewoners van Rokkeveen-centrum nog wat groen om de nodige zuurstof binnen te krijgen.
Laat de ruimte over om onze kinderen te laten spelen nu het nog kan.