Bezwaar kapvergunning

Oproep!

Bezwaar maken!!!

Stoppen met kappen van bomen op het Grasveld Zenobiagang.

De Gemeente heeft per 23 augustus 2018 vergunning verleend om de bomen te kappen en een aantal daarvan  naar een andere plaats te brengen.

Zeker als het nog niet zeker is dat er wordt gebouwd. Maar wel wordt er gekapt.

Maak nu bezwaar. Binnen 6 weken anders bent u te laat.

Sturen naar:

Secretariaat Commissie Bezwaarschriften

Postbus 15

2700 AA Zoetermeer

 

Kapvergunning Zenobiagang

Via een klein bericht in het Streekblad van 12 juli 2018 meldt de Gemeente Zoetermeer dat ze een aantal bomen wil kappen en een aantal bomen wil verplaatsen liggend aansluitend aan de Zenobiagang. Maar “Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen in te dienen”. Dus zo doe je dat tijden het zomerreces van de Gemeenteraad. (zie plaatje van de kennisgeving).

Dit terwijl het nog helemaal niet vast ligt dat er wordt gebouwd want die aanvraag moet nog worden ingediend en is inhoudelijk strijdig met het bestemmingsplan!

Kennisgeving kapvergunning

Als u het bericht in het Streekblad wil downloaden klik bovenstaande regel aan.

 

Behandeling dementerenden

In het AD staat recent een artikel over de te bouwen zorggebouw voor dementen.

 

Fractievoorzitter Zoetermeer Vooruit: ‘Nieuwbouw dementerenden ongeschikt’

Zoetermeer Vooruit vindt de bouwkundige invulling van een gepland gebouw voor dementerende mensen aan het Katwijkerlaantracé nog niet ideaal. Dat blijkt uit schriftelijke vragen die het aan het college van b en w heeft gesteld.

Fractievoorzitter Juliëtte Meurs-Troch juicht de bouw toe, maar vraagt zich wel af of het gebouw zoals het nu beoogd is geschikt is voor dementerende mensen. Het plan gaat nu uit van een lange gang met smalle kamers aan weerszijden. Daar kunnen dementerende mensen van in de war raken, stelt ze. Ze wil ook dat het complex een aantal meerpersoonskamers krijgt, voor partners die bij hun dementerende geliefden willen wonen.

Meurs-Troch hoopt dat het college met de architect en de zorgaanbieder terug naar de tekentafel gaan om het plan te herzien.

Einde krantbericht.

De foto die is toegevoegd in het AD  is niet van het gebied bij de Zenobiagang, plek B, maar plek A, het Agaath-gebied. Jammer, dat geeft verwarring.

 

Hieronder volgt een tekening van de Zenobiagang, plek B van het Katwijkerlaantracé.

Verder ligt de bouw van plek C, Jessicagang al een tijdje stil.

Is er iemand die weet waarom?

Wel heeft de gemeente een brief aan omwonenden van de Zenobiagang gestuurd waarin een aanvraag voor een groot aantal bomen om te worden gekapt of om te verplaatsen naar een andere plaats. Kan dit niet minder en gekeken worden of een aantal kan blijven staan? Zie tekening:

Het is wel erg vroeg omdat er nog geen enkele duidelijkheid is over het te bouwen dementenzorggebouw. Dat kan nog jaren duren.

 

Gemeente gaat door met Zenobia-gebied

Voortgang bouwvoorbereiding Zenobia-gebied.
Nog steeds wil de Gemeente een zorggebouw voor 64 bewoners terwijl het bestemmingplan maximaal 36 toestaat! Wij als inwoners van Zoetermeer willen toch demente medemensen een kwalitatief bestaan geven. Kan dat in de cellen die nu zijn geprojecteerd?
Zie:
Ztm-20180411

Brief van de gemeente over voortgang deelgebied Milena

Bericht van de gemeente Zoetermeer dd. 1 febr. 2017 over de voortgang deelgebied Milena(gang).

Hierin staat dat de gemeente het parkeren aan de zijde van de Nathaliegang heeft uitgewerkt en de hiervoor benodigde vergunningen (meervoud!) heeft aangevraagd. Zie vorig bericht op deze site. Daar staat dat één vergunning wordt aangevraagd, welke nog meer?

Zie de 20170201Ztm voor de brief